SPOLEČENSTVO ČESKÝCH KNIHAŘŮ

Archiv SČK

Pokud máte o výpůjčku zájem, prosím napište na : isedo@zcm.cz Online katalog: http://verbis.zcm.cz
 

 

Katalogy

Cesta do středu knihy

Hadlač, J.

1987

   

J. Svoboda

Svoboda, J.

1999

 

k 90. narozeninám

K. Dudešek

Dudešek, K.

1996

   

Knižní vazba a papír

 

2001

Arcus

 

Knižní vazby

Hodný ml., Ladislav

1989

   

Knižní vazby

Hodný, Ladislav

1999

 

výběr z díla

Knižní vazby

Werl, Vladimír

1986

 

kopie

Knižní vazby L. Hodného

Hodný, Ladislav

1976

PNP

 

L. Hodný a syn - knižní vazby

Hodný, L. a L.

     

L. Hodný ml.

Hodný ml., Ladislav

2002

   

L. Hodný ml.

Hodný ml., Ladislav

   

prospekt dvoulist

M. a L. Krupkovi

Krupkovi, M. a L.

     

Obrazy, knihy

Hodný, Ladislav

1997

   

Papír Kalikantik

Ernstmeier Gustav

   

starý vzorník papíru Kalikantik

Papíry, knihy

Kocman, J. H.

     

Plus 2001

     

vybavení skladů, dílen a kanceláří

Printek s r. o.

 

1998/11

 

nabídka strojů a materiálu italské firmy

Prosetter Computer-to-Plate

     

nový rozměr v CtP technologii

Ražená knihařská plátna

Tepna náchod

   

starší vzorník Tepny Náchod

Rossy Osakon

Osakon

   

starý vzorník kůží, 4x

Skalica

SKKS

2001

 

katalog výstavy při semináři SKKS

Skalica

SKKS

2001

 

sborník výstavy při semináři SKKS

Stock Directory Collection 2

     

předlohy fotografií

Svažte si knihu sami!

 

1968/11

 

obálka Knihy džunglí z r. 1968/11

Trienále UKV

 

1986/V.

Kroměříž

 

Trienále UKV

 

2001

Kroměříž

 

Trienále UKV

 

1998/IX.

Kroměříž

 

Trienále UKV

 

1995/VIII.

Kroměříž

 

Trienále UKV

 

1989/VI.

Kroměříž

 

Umělecká knižní vazba

 

1999

Třebíč

 

Výtvarné proměny knihy

Hadač, J.

     

 

Knihy

Adjustace grafické tvorby a sbírek

Král, J.

 

2000

 

Almanach labyrint

   

2000

 

Bibliografie českého knihařství

Fialová, A. a M. Losenická

 

1998

 

Knihařství a knižní vazba II.

   

1998

 

Lepenkářství pro začátečníky

Kriebel, O.

Brno

1923

 

O proměnách knihařské technologie

Svoboda, J.

     

Od rukopisu k rotačce

Jarolímek, V. A.

 

1940

 

Odborný seminář k problematice UKV

 

Praha

1987/II.

 

Pamatnica

       

Pohlazení po hřbetě

Stehno, J.

 

2000

anekdoty

Ruční papír jednoduše a tvořivě

Kunz, Ina

     

Ruční sazba

Blažej, B.

     

Sborník referátů z odborného semináře

 

Brno

1982

 

Senefelder a litografie

Kneidl, P.

     

Tavná lepidla

Gelbič, J.

     

Technologie průmyslového knihařství

Kříž, Jaroslav

     

Texty

Svoboda, J.

     

Vazba knih

Doležal, J.

SNTL

1976

 

Vazba knih

Kriebel, O.

   

kopie

Z dějin knižní vazby

Hamanová, P.

     

Základy teorie barev a barevný prostor CIE LAB

       

Časopisy

52. font courier

 

první grafický časopis

Buchbinder

2001/10

 

Buchbinder

2001/11

 

Buchbinder

2001/12

 

Bulletin

2001/1

exp. knihařství

Daily

2001/22-25

4 ks

Designer Bookbinders Newsletter

1999/105

 

Designer Bookbinders Newsletter

1999/106

 

Designer Bookbinders Newsletter

1999/107

 

Designer Bookbinders Newsletter

1999/108

 

Designer Bookbinders Newsletter

1999/109

 

Designer Bookbinders Newsletter

2000/110

 

Designer... - List of Members

1997/5

seznam členů, příloha Designer.

Designer. - List of Members

1999/6

seznam členů, příloha Designer.

Heidelberg

2000/2

 

Heidelberg

2002/1

 

Heidelberg info

2001/4

 

Knihália

2001/3

 

Knihália - Tvorba a život Pavla Rázusa

 

příloha Knihália

Knihařský bulletin - Knižní vazba

2000/4

2x, příloha Bulletinu

Pac Pro

2001

?

Packaging

1998/6

 

Packaging

1999/3

 

Packaging

1999/5

 

Packaging

1999/6

 

Packaging

2000/1

 

Packaging

2000/2

 

Packaging

2000/4

 

Packaging

2000/5

 

Packaging

2001/1

 

Packaging

2001/2

 

Packaging

2001/2

 

Packaging

2001/3

 

Packaging

2001/4

 

Packaging

2001/5

 

Packaging

2002/1

 

Packaging

2002/2

 

Papír a celulóza

2000/1

 

Papír a celulóza

2000/2

 

Papír a celulóza

2002/1

 

Papír a celulóza

2002/2

 

Polygrafie

1999/4-5

 

Polygrafie

2000/1

 

Polygrafie

2000/2

 

Print Publishing

1996/1

 

Print Publishing

1998/4

 

Print Publishing

1999/5

 

Print Publishing

2001/1

 

Print Publishing

2001/2

 

Print publishing

2001/2

 

Print Publishing

2001/3

 

Print Publishing

2001/4

 

Print Publishing

2001/5

 

Print Publishing

2001/6

 

Print Publishing

2002/1

 

Print Publishing

2002/2

 

Svět tisku

1999 ročník

2x

Svět tisku

2000 ročník

 

Svět tisku

2001/12

 

Svět tisku

2001/6

 

Svět tisku

2001/9

 

Svět tisku

2002/1

 

Svět tisku

2002/4

 

Svět tisku - Ročenka

1999

2x, ročenka

Typografia

1978 ročník

 

Typografia

1979 ročník

 

Typografia

1980 ročník

 

Typografia

1981 ročník

 

Typografia

1982 ročník

 

Typografia

1993 ročník

 

Typografia

1994 ročník

 

Typografia

1995/1

 

Typografia

1996/1

 

Typografia

1996/2

 

Typografia

2000/2

 

Typografia

2000/4

 

Typografia

2000/6

 

Typografia

2001/1

 

Typografia

2001/1

 

Typografia

2001/10

 

Typografia

2001/11

 

Typografia

2001/12

 

Typografia

2001/2

 

Typografia

2001/4-5

 

Typografia

2001/7-8

 

Typografia

2001/9

 

Typografia

2002/1

 

Typografia

2002/2

 

Typografia

2002/3

 

Typografie

2001/4-5

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode

Knihaři CZ