SPOLEČENSTVO ČESKÝCH KNIHAŘŮ

Kontakt

RADA SČK

Předsedkyně SČK: Mgr. Ivana Vyhnalová,  vyhnalova.i@seznam.cz 777 034 221

Místopředsedkyně + pokladní správce členské základny: Vladimíra Kubíčková, vladimíra kubíčková

607 778 849

 Dušan Nováček, dr.dalik@gmail.com 776 621 609

 Správce movitého majetku: Mgr. Marek Staša marek@stasovi.cz

608 027 354

Knihovna a archiv SČK  PhDr. Ila Šedo isedo@uud.zcu.cz 377 636 726

 

Web: Blanka Křížová, bkrizova@seznam.cz 608 312 224

Koordinátor pro udělování titulu Mistr knihařského řemesla, výstavy:

Jiří Fogl, fogl@kniharstvi-zamberk.cz 603 547 436

Kronikářka,  Helena Klinderová, helena.klih@gmail.com 603 309 911

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode

Knihaři CZ