SPOLEČENSTVO ČESKÝCH KNIHAŘŮ

Nositelé titulů

Mistři knihařského řemesla 2011 

Komise pro schvalování titulů Mistr knihařského řemesla zasedala ve čtvrtek 23. 6. 2011 od 15hodin ve Žďáru nad Sázavou

Předseda komise: PhDr. Ila Šedo, ředitel knihovny Západočeského muzea v Plzni

Členové komise, všichni Mistři knihařského řemesla:  Jiří Fogl - Žamberk, Karel Havlík - Mníšek pod Brdy, Ladislav Hodný II. - Týn nad Vltavou, Jan Sobota - Loket, Jacek Tylkowski - Poznaň, Mgr. Ivana Vyhnalová  - Dobřany.

( Ti, z výše jmenovaných, kteří také předložili práce pro další kategorii, byli ve svém případě vyloučeni z hlasování)

Práce předložili:

v oboru Umělecká knižní vazba:  Pavla Lukasová, Pavlína Rambová, Andrea Vojtíšková, Ivana Vyhnalová
v oboru Ruční knižní vazba: Karel Havlík, Jacek Tylkowski
v oboru  Knižní objekt:  Patty Bruce

v oboru  Zušlechtěné knihařské papíry:  Naděžda Stejskalová

Komise s radostí konstatovala, že úroveň předložených prací vhodných pro ten který titul byla tentokrát tak velká, že u nikoho nebylo třeba měnit zařazení a všichni byli zvoleni všemi platnými  hlasy.

Mistr knihařského řemesla 2010

ODBORNÁ POROTA NA XIII. TRIENÁLE UKV V BRANDÝSE a pro přidělení titulů Mistr knihařského řemesla 

Předseda: PhDr. Ila ŠEDO, ředitel knihovny západočeského muzea; vyučuje na Západočeské universitě v Plzni, Ústav umění a designu

Členové:

Jan SOBOTA, MDE. knihař výtvarník, Mistr knihařského řemesla ve všech 8 oborech. Čestný a překlenovací předseda Společenstva českých knihařů

Dalibor NESNÍDAL, malíř, sochař a průmyslový výtvarník 

ana PŘIBÍKOVÁ, knihařka, Mistr knihařského řemesla v oboru UKV, ZKP

Klára VOCTÁŘOVÁ, knihařka výtvarnice, Mistr knihařského řemesla PVA, místopředsedkyně Společenstva českých knihařů, pro letošní seminář a Trienále.

Porota zasedala ve sklepě na zámku v Brandýse v sobotu 17. 4. 2010 od 12 hodin

Mistrovský titul se uděluje v těchto oborech knihařské činnosti:

RKV. Rukodělná knižní vazba / UKV. Umělecká knižní vazba / ATK. Autorská kniha/

OZK. Ozdobná kartonáž / ZKP. Zušlechtěné knihařské papíry /PVA. Paspartování a výtvarná adjustáž / KNO. Knižní objekt / R&K. Restaurátorství a konservátorství

Žádost o udělení titulů Mistr knihařského řemesla si podali tito členové SČK

Marie Hrubá v oboru;  Rukodělná knižní vazba

Jana Přibíková v oborech; Autorská kniha; Paspartování a výtvarná adjustáž

Pavlína Rambová v oboru; Umělecká knižní vazba

Radek Sobota v oborech; Rukodělná knižní vazba; Paspartování a výtvarná adjustáž

Kateřina a Marek Stašovi v oboru; Umělecká knižní vazba

Andrea Vojtíšková v oboru; Umělecká knižní vazba

Po pečlivém zvážení výše jmenovaná porota se rozhodla a udělila tituly takto:

 

Marie Hrubá - Umělecká knižní vazba (výtvarná stránka trochu převyšovala řemeslnou)

J. Přibíková (vyloučena z hlasování) -Autorská kniha; Paspartování a výtvarná adjustáž

Pavlína Rambová - Rukodělná knižní vazba (řemeslo výrazně převýšilo návrhy vazeb)

Radek Sobota - Rukodělná knižní vazba; Umělecká knižní vazba; Paspartování a výtvarná adjustáž (vyrovnaná řemeslná a výtvarná úroveň). (J. Sobota vyloučen z hlasování)

Kateřina a Marek Stašovi - Umělecká knižní vazba

Andrea Vojtíšková -Rukodělná knižní vazba (řemeslná stránka trochu převýšila výtvarnou)

 

Schůze Rady Společenstva českých knihařů, Plzeň 17. 10. 2009

Žádost o udělení titulů Mistr knihařského řemesla v oboru Umělecká knižní vazba

podali tito členové SČK: Clive J. Farmer, Angie; David J. Lawrence, USA; Jacek Tylkowski, Polsko;

O titul Mistra v oborech, Rukodělná knižní vazba, Zušlechtěné knihařské papíry, Paspartování a výtvarná adjustáž, zažádal J. Sobota - tituly uděleny všemi hlasy

porota: předseda Ila Šedo, Jan Sobota, Dalibor Nesnídal, Jiří Fogl, Karel Havlík, Ivana Vyhnalová. Po posouzení předložené prací, udělení titulu všem jednomyslně schváleno.

Jan Sobota

Za existenci SČK byl titul přiznán, či udělen těmto osobám:

TITUL MISTR KNIHAŘSKÉHO ŘEMESLA rukodělná knižní vazba

Ján Vrtílek; Ladislav Hodný I.; Jiří Plátek ; Horst Neuman ; Jiří Máca ; František Jelínek ; Jiří Fogl ; Jan Sobota; Helena Klinderová; Pavlína Rambová; Andrea Vojtíšková; Radek Sobota; Karel Havlík; Jacek Tylkowski;

TITUL MISTR KNIHAŘSKÉHO ŘEMESLA umělecká knižní vazba

Ján Vrtílek; Jindřich Svoboda; Ladislav Hodný I.; Ladislav Hodný II; Emil Perták; Jiří Plátek; Svatopluk Šilinger; František Šiml; Jan Sobota; Jarmila Jelena Sobotová; Jana Přibíková; Eliška Čabalová; Jiří Fogl; František Jelínek; Miroslava Krupková; Lubomír Krupka; Helena Klinderová; Bedřich Zákostelecký; Jan Perůtka; František Kusý; Vladimír Werl; Horst Neuman; Milan Kodejš; Monique Lallier; Don Etherington; Philip Smith; August Kulche; Clive Farmer; David Lawrence; Karel Havlík; Marek a Kateřina Sašovi; Jacek Tylkowski; Marie Hrubá; Radek Sobota; Pavla Lukasová; Pavlína Rambová; AndreaVojtíšková; Ivana Vyhnalová;

TITUL MISTR KNIHAŘSKÉHO ŘEMESLA restaurátorství a konzervátorství

Jan Sobota; Bohumil Šimeček; Milan Kodejš; Peter Oravec;

TITUL MISTR KNIHAŘSKÉHO ŘEMESLA autorská kniha

Doc.Dr. Jiří Hynek Kocman; Mgr. Ivana Vyhnalová; Mgr. Jarmila Sobotová; Jan Sobota; Jana Přibíková;

TITUL MISTR KNIHAŘSKÉHO ŘEMESLA ozdobná kartonáž

Jiří Fogl; Jan Sobota;

TITUL MISTR KNIHAŘSKÉHO ŘEMESLA zušlechtěné knihařské papíry

Jindřich Svoboda; Jarmila Jelena Sobotová; Jana Přibíková; Jan Sobota, Naděžda Stejskalová;

TITUL MISTR KNIHAŘSKÉHO ŘEMESLA paspartování a výtvarná adjustáž

Emil Perták; Klára Voctářová; Jan Sobota; Radek Sobota; Jana Přibíková;

TITUL MISTR KNIHAŘSKÉHO ŘEMESLA - knižní objekt

Jiří Fogl; Jan Sobota; Jarmila Jelena Sobotová; Patty Bruce;

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode

Knihaři CZ