SPOLEČENSTVO ČESKÝCH KNIHAŘŮ

MDE

Meister der Einbandkunst(MDE) nabízí členům SČK jedinečnou možnost členství bez titulu (Fördermidglied), a to za zvýhodněný členský poplatek 15-20 euro na rok. (přesná částka bude zveřejněna ihned, jakmile bude známa) Ti kdo se stanou základními členy Fördermidglied budou mít možnost si v budoucnu zažádat a předložit 5 vazeb aby se staly řádnými členy Midglied s možností užívání titulu MDE Meister der Eindbankust a ti budou již platit plnou cenu.

Pár slov k této organizaci 

Knihařský spolek MDE, který se, jak již bylo zmíněno, v letošním roce aktivně účastnil semináře, má letitou historii.

V Německu se výtvarně činní knihaři a knihvazači sdružili poprvé v roce

1912 v Lipsku ve Spolku Jakoba Krauseho, který byl nejznámějším německým knihvazačem 16. století.

Toto sdružení umožnilo v r. 1912 konání první společné výstavy u příležitosti světové výstavy knihvazačského umění a grafiky. Spolek byl čtyři roky na to, v r. 1916, zastoupen i na Velké výstavě německého knihařského umění ve Stockholmu. Velkého uznání se v r. 1916 dočkala výstava 400 vazeb v berlínském Zámeckém muzeu a v r.1922 pak i v Mnichově.

 Navzdory všem úspěchům došlo v r. 1931 v důsledku inflace a nejednotnosti členů spolku k jeho rozpuštění. Naštěstí však roku 1933 byl bývalými členy Spolku Jakoba Krauseho Franzem Weißem (Hamburg), Hansem Dannhornem (Lipsko), Otto Dorfnerem  (Výmar), Otto Pfaffem (Halle an der Saale) a Ignatzem Wiemelerem (Offenbach) založen spolek s názvem Meister der Einbandkunst.

I přes náročné podmínky pro přijetí čítal spolek ve třicátých letech na 100 aktivních a 50 sympatizujících členů. Členy spolku byli také knihaři a přátelé knižní kultury ze Švýcarska, Itálie, Maďarska i Československa. Protože však další existence spolku byla v r. 1937 podmíněna podporou národně-socialistické strany, bylo rozhodnuto o jeho rozpuštění.

Až v r. 1951, kdy se život po druhé světové válce v Německu stabilizoval, došlo v Düsseldorfu ke znovuzaložení spolku. Prvním předsedajícím se stal Hugo F. Wagner. Současným prezidentem je Edgard Claes O.S.C. z Denderleeuw (Belgie).

 

Přihláška

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode

Knihaři CZ