SPOLEČENSTVO ČESKÝCH KNIHAŘŮ

 

Brandýs nad Labem. 2007

 

XI. mezinárodní seminář SČK

Ve dnech 3.5. – 6.5. 2007 proběhl, v překrásném městě Brandýse nad Labem, každoroční, v řadě již 11. seminář, pořádaný Společenstvem českých knihařů. Společenstvo českých knihařů je mezinárodní organizací přátel knižní vazby. Tato organizace byla založena v červnu 1997 a navazuje na Jednotu společenstev českých knihařů (www.knihari.cz).

Celý letošní seminář se nesl ve znamení zahraničních přednášejících, jejichž příspěvky obohatily zkušenosti všech zúčastněných. Vraťme se tedy stručně ke čtyřem hlavním přednáškám, které v rámci letošního ročníku semináře SČK zazněly.

Clive Farmer 

Clive Farmer vystoupil s precizně zpracovaným historickým průřezem oblasti knižní vazby, a to prostřednictvím vlastnoručně vyrobených maket jednotlivých typů knižních vazeb. Vedle konzulárních diptychů postupně ve své přednášce představil také knihy kodexového typu, nazývané též „ špalíčky“, což je, ve své podstatě, označení tvaru knihy až do dnešní doby. Ke zhlédnutí byly vazby románské, šití ve stylu „ rybí kosti“ bez pomocných materiálů typu usňového řemínku, pergamenové pásky či později motouzů nebo tkanice. Dále pak vazby gotické, měkké vazby gotické s pergamenovou obálkou, Nakonec pak byly k vidění vazby renesanční, barokní a knihy svým charakterem přibližující se našemu století. Clive Farmer se dostal ke knihařskému řemeslu paradoxně prostřednictvím šachů. Jakožto fanda této hry, sbíral mnoho knih s touto tématikou. Mnoho jeho knih bylo ovšem ve velice špatné kondici a tak začal navštěvovat kursy a učil se, jak je opravovat. Ze své původní profese bankéře odešel do důchodu poměrně brzy a začal se plně věnovat vazbě knih. V roce 2001 dokončil studia a získal akademické vzdělání v oboru vazby knih. V roce 2003 se stal Licenciátem v Designer Bookbinders of Britain. Nyní se převážně koncentruje na moderní design vazeb. Každý rok z jeho dílny vyjde přibližně pět kusů uměleckých děl, které se začínají stávat součástí významných sbírek. Nejbližším cílem Clive Farmera je stát se členem rady Designer Bookbinders, i když si uvědomuje, že laťka je nastavena dosti vysoko. Typickým stylem Clive Farmera je individuální přistup ke každé knize a snaha nekopírovat zvyklé vzory, nýbrž uctívat respekt k obsahu každé knihy a ten citlivě zakomponovat do finálního designu.

 
Edgard Claes

 

V další přednášce nás seznámil Edgard Claes s technikami vazby Bradel, nebo-li s tzv. vazbou na hlubokou drážku, kterou doplnil deskami z polykarbonátu. Toto designově vskutku velkolepé dílo se setkalo s velkým ohlasem a technicky velice precizní zhotovení sklidilo obdiv. Dnešní doba skýtá mnohé možnosti pro vytváření nových, moderních způsobů zdobení. Pro mnohé z nás je však, bohužel, díky náročnosti na použití specielních zařízení (např. plotru sloužícího k vyřezávání vykrývací fólie při barevném nástřiku), tato technika nedosažitelná. Edgard Claes, dnes bratr Edgard, se narodil v Neerpeltu v Belgii. Absolvoval učení dekoratéra a podniknul své první umělecké kroky v tomto oboru jako malíř. V roce 1975 vstoupil do řádu „Svatého kříže“ a absolvoval studium psychologie a teologie. Posléze skrze své vyučení knihvazače a restaurátora (1979-1984) začal svoji kreativní cestu s vlastními uměleckými vazbami kolem roku 1984. Ta mu přinesla první úspěchy již v roce 1986, kdy získal ocenění v „Prix International de Germaine de Coster“ Začal se výhradně zabývat materiálem, který v jeho dílech dominuje, což je „polykarbonát“ a snad můžeme říci, že se dostal až k hranicím využitelnosti tohoto netradičního materiálu. Vyučoval na různých školách a institucích a byl povolán v roce 1993 jako profesor na škole Kunstambachten pro Rijksinstitut v Malines. Pracuje a učí ve vlastním ateliéru v rámci jeho života v kláštěře v Denderleeuw v Belgii.


Paul C. Delrue 

Klasiku, pojatou však osobitým stylem, předvedl další z přednášejících, kterým byl Paul C. Delrue. Jeho kožené vazby sklízí úspěch po celém světě. „ Umění a řemeslo“, jak se jeho příspěvek jmenoval, byl vskutku velice trefný. Kožené vazby, které předvedl, nejen že byly ojedinělými uměleckými díly, ale zároveň plně korespondovali s obsahem knih, což nebývá tak častým zvykem. Typickým prvkem zdobení Paula C. Delrue jsou různě barevné pásky kůže lepené s malým přesahem vedle sebe, doplněné konkrétním tvarem či symbolem. Tímto postupem vznikají velice zajímavá díla, která nám mnohé napoví ale i nechají prostor pro naši fantazii. Za zmínku též stojí zvláštní Delrueova technika lepení vytenčené kůže do vrstev a následné broušení. Paul C. Delrue, narozen v Middlesex v roce 1944, zhotovil první knihu v roce 1959. Následně působil jako žák Johna Vivian na univerzitě College Bindery v roce 1961-1964 a pracoval zde do roku 1971. V roce 1964 vyhrál Harrisonovu cenu pro studenty. V roce 1966 pomáhal restaurovat záplavou poničené knihy ve Florencii. V roce 1971 si ve městě Bets zařídil vlastní knihařskou dílnu . Absolvoval studijní pobyt v Bangoru a Anglesey. Později byl zvolen členem asociace knihařů, založil její pobočku v Chesteru v Novém Walesu a v roce 1979 zde působil jako předseda. Do Chesteru se přestěhoval v roce 1984. Získal licenciát knihvazačských designérů. Vyhrál stříbrnou medaili a tři další ocenění v knihvazačských soutěžích. Jeho práce jsou v mnohých soukromých sbírkách v celé Británii, Evropě, Austrálii a Spojených státech


Anna Boďová

 

Bc. Anna Boďová pochází z Modre na Slovensku. Od roku 1988 pracuje v Slovenské národní knižnici v Martině kde působí na pozici vedoucí oddělení restaurování a konzervování dokumentů. Již několikrát se zúčastnila soutěže Bienále knižního umění v Turčianskej galérii města Martin. Své výsledky vzácných historických artefaktů prezentuje na mezinárodních seminářích a konferencích. Její přednášky jsou publikované v odborných časopisech a sbornících. Své dosavadní zkušenosti se snaží odevzdávat mladším kolegům a studentům, kteří pravidelně absolvují odbornou praxi na restaurátorském oddělení. Anna Boďová se ve své přednášce pozastavila nad problematikou restaurování Psalterium chorale v Levočském klášteře. Součástí příspěvku zazněla problematika laického zásahu při restaurování knižního bloku a jednotlivých stran za pomocí přelepů. S tímto zásahem se restaurátoři setkávají velice často, a proto tato přednáška sklidila veliký ohlas. V přednášce zazněly podrobné informace o vypracování restaurátorského záměru i konečném komplexním restaurování. Nutno ještě podotknout, že tuto nádhernou knihu vytisknul na ručním papíře v roce 1585 benátský tiskař Petr Lichtenstein a v současné době je zachována pouze v jediném exempláři.


Co říct závěrem. Letošní ročník přinesl mnoho nových poznatků a zkušeností. Věřím, že příští rok dosáhne minimálně stejné úrovně. Rád bych jménem SČK poděkoval patří hlavní organizátorce letošního semináře Kláře Voctářové a všem, kteří se na přípravách této akce podíleli.

Dušan Nováček   Další foto ZDE

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode

Knihaři CZ