SPOLEČENSTVO ČESKÝCH KNIHAŘŮ

Brno 2008

 

XII. Seminář SČK - 2008 Brno, společně s MDE - Meister der Eindbandkunst Internationale Vereinigung

Na přelomu měsíce dubna a května se uskutečnil již 12. mezinárodní seminář Společenstva českých knihařů poprvé spojený s mezinárodním umělecko řemeslným cechem Meister der Einbandkunst (MDE)
Spolupořadatelem letošního ročníku se stalo Odborné učiliště a Praktická škola v Brně. Děkujeme všem zúčastněným za pomoc při nelehké práci spojenou s organizováním semináře!

Program 5 denního semináře byl velice pestrý a zajímavý. Nejen svými tématy, ale i osobnostmi jednotlivých přednášejících.

Z výčtu asi 17 proběhlých přenášek a wokrshopů uvádíme například příspěvek s názvem Paříž, umělecká knižní vazba za poslední 4 roky, kterou připravil Edgard Claes a August Kulche.

Velký úspěch měla také přednáška s projekcí, nazvaná Pergamenová vazba s použitím aluminiových desek, kterou přednesl Hans Peter Frölich, pojednávající mimo jiné i o historii a výrobě pergamenu.

Jana Přibíková a Ivana Vyhnalová ve svých workshopech představily princip výroby dekorativních papírů jak na lihové, tak i škrobové bázi, včetně klovatinové rezervy.

Nadine Adrian nás seznámila, způsobem zcela netradičním, s technikou zdobení, zvanou Intarzie. Název workshopu zněl Intarzie dle Monique Mattie.

Přednášek bylo doopravdy mnoho, a tak jako každoročně, budou zveřejněny v periodiku vydávaném Společenstvem českých knihařů.

Kromě hlavního programu semináře probíhaly i různé paralelní doprovodné programy. Moravská galerie, za přičinění paní Dr. Karkanové, zorganizovala prohlídku, přednostně pro členy Mister der Einbandkuns (MDE), knižních vazeb ve svých depozitářích, umístěných v prostorách budovy Moravské galerie na Husové ulici.

Další doprovodnou akcí bylo zahájení společné výstavy Společenstva českých knihařů a Mister der Einbandkunst na Staré radnici, v Radnické ulici v centru Brna, která potrvá do 30.5.2008.

Velikou zajímavostí a pro mnohé návštěvníky výstavy i překvapením, se stala věrná maketa tajemné knihy, která byla po dlouhou dobu největší knihou světa, CODEX GIGAS.

Na přání zadavatele, Nadační ústav regionální spolupráce, o.p.s., Olomouc, ji zhotovil Jiří Fogl a Pavlína Rambová v knihařství Žamberk.

Tuto nádhernou maketu se podařilo panu Foglovi zapůjčit pouze po dobu semináře. O to ojedinělejší byl však zážitek pro návštěvníky, kteří se v té době stihli na výstavu podívat.

Kniha byla vázána s úmyslem vyhotovit, co nejpřesnější duplikát v poměru 1:1. Bez zaváhání lze říci, že se dílo zdařilo. Pro dokreslení uvádíme některá fakta:

• Velikost knižního bloku je naprosto identický: 890 x 490mm
• Rozměr vazby originálu je: 920 x 505mm
• Rozměr vazby makety: 920 x 560mm
• I váhově se maketa velice přiblížila se svými 78kg originálu.

Poprvé jsme mohli tuto maketu vidět na její slavnostní prezentaci k příležitosti Olomouckého knižního veletrhu Libri 2007.


Kromě odborné části semináře se, jako každým rokem, konala i valná hromada SČK, kde proběhly volby do rady. Nová rada zvolila předsedkyni. Svůj post si obhájila Klára Voctářová.

Ve volném čase se účastníci semináře měli možnost seznámit s širokým spektrem dodavatelů, kteří, jako již každým rokem, představují jak novinky, tak i svou stálou nabídku materiálů a zařízení určenou pro nadšence knižní vazby. K vidění a na prodej bylo mnoho z širokého výběru kůží, pergamenů, potahových papírů, dekorativních papírů, drobných pomůcek, knihařského nářadí a náčiní, speciálních kloubových lisů, ale i sofistikovaných nástrojů pro restaurátory.

Pro odreagování a zábavu všech účastníků semináře byl připraven večerní banket s tombolou nebo také příjemné posezení spojené s grilováním a živou hudbou.


Dovolte mi závěrem letošního semináře ještě jednou poděkovat všem, kteří se obětavě podíleli na jeho přípravách, na jeho hladkém chodu a všech organizačně náročných akcích se seminářem souvisejících.


Dušan Nováček

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode

Knihaři CZ