SPOLEČENSTVO ČESKÝCH KNIHAŘŮ

České Budějovice 2009

 

Dne 25.června 2009 se konal v pořadí již třináctý seminář Společenstva českých knihařů. Hostujícím městem se nyní staly České Budějovice, které nejen svým půvabem ale i historií, nadchly snad všechny přednášející i posluchače. Stejně jako v minulých letech bylo naše setkání na mezinárodní úrovni. Nejen díky přednášejícím ale také přítomným posluchačům a dealerům.

První den byl zahájen přednáškou o Jindřichu Svobodovi (1909-2001), kterou přednesla Michaela van der Waard.

Svůj příspěvek začala slovy pana profesora "...Našim cílem budiž krásná kniha, vynikající materiál, výborná a účelová vazba s výzdobou výtvarně hodnotnou..."

Jistě bychom se shodli, že tahle slova, by měla být vyvěšena v každé z dílen knihaře a ještě zarámována zlatým rámem.

Přednáška byla vedena velice mile, citlivě s osobními poznatky a zážitky s panem Svobodou a jeho ženou.

S další přednáškou "Tomorrowś past" (zítřejší minulost) se představila Sun Evrard.

Tento tajemný název pochází z citátu Edgarda Mansfielda (sochař a umělecký knihař z Nového Zélandu): "Je jistě lepší tvořit budoucí minulost než opakovat dnešek"

Tomorrowś past je též název výstavy prací malé stejně nazvané mezinárodní skupiny uměleckých knihařů, restaurátorů, lidí zabývajích se malbou, zlacením, dřevořezbě a grafickému designu jejihž společným zájmem je moderní konzervační vazba antikvariátních knih. Od roku 2003 pravidelně vystavují své práce na Antikvariátním knižním veletrhu v Londýně, který se koná každý rok první týden v červnu. 

BcA. Karina Sojková, asistentka vedoucího ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů, z univerzity Pardubice, fakulty restaurování, přednesla přednášku zabývající se kovovými prvky v knižní vazbě a jejich výrobou

Přednáška nás povedla historií kování a velice precizně připravenou částí, zabývající se výrobou. Nechyběla zde ani část věnovaná výrobě replik a konečně také i otázky restaurování a konzervace knižního kování.

Barry Brignell, soukromý restaurátor a konzervátor, žijící i pracující ve svém vlastním soukromém studiu v Cambridge, nás seznámil se svými osobnímu zkušennostmi, které získal při opravě či výměně koženého hřbetu.

Jednotlivé postupy se nijak nelišily od postupů běžně užívaných restaurátory a věřím, že tato přednáška, spojená s praktickou ukázkou oslovila knihařskou část posluchačů, kteří se s tímto typem poškození u knih (často i novodobých) setkávají též velice často.

Velice "hravá" přednáška, která byla milým rozptýlením s názvem: Vazba "vše v jednom" od Suzanne Schmollgruber zaujala svojí domělou jednoduchostí. Zvláštností této vazby je, že tato kniha se dělá z jediného listu papíru.

Poslední přednáška pojednávala o Konzervační vazbě. Tohoto nelehkého úkolu se zhostil vedoucí ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů, z univerzity Pardubice, fakulty restaurování, BcA. Radomír Slovik a Tereza Cermanová.

Termín "konzervační vazba" poprvé použil - zavedl Christopher Clarkson, který se jako člen anglického týmu zůčastnil pomoci při odstraňování následků katastrofické povodni ve Florencii z roku 1966. V 80. letech byly v USA vyvinuty různé typy konzervačních vazeb. Začátkem 90. let zdomácněl tento termín i v Německu. Konzervační vazba nepodléhá dobovému stylu a spočívá na racionálních konstrukčních principech ve snaze eliminovat všechny nedostatky historické knižní vazby. Měla by zajišťovat optimální funkčnost a ochranu knihy.

Kromě hlavního programu semináře probíhaly i různé paralelní doprovodné programy. Jednou z akcí bylo zahájení výstavy Společenstva českých knihařů v prostorách budějovického archivu, která se setkala s velkým ohlasem.Kromě odborné části semináře, se jako každým rokem, konala i valná hromada SČK, na které se členové rozloučili s předsedkyní K. Voctářovou, pokladníkem a koordinátorem workshopů J. Přibíkovou a vydavatelem Občasníku L. Černým. Všem moc děkujeme za dobu strávenou v radě a jsme rádi, že i nadále setrvávají jako členové ve společenstvu. Zároveň vítáme ty, kteří radu doplní, jmenovitě V.Kubíčková jako pokladník a F. Sába. Předsedou Společenstva českých knihařů byl zvolen J. Sobota.

Ve volném čase se účastníci semináře měli možnost seznámit s širokým spektrem dodavatelů, kteří, jako již každým rokem, představují jak novinky, tak i svou stálou nabídku materiálů a zařízení určenou pro nadšence knižní vazby. K vidění a na prodej bylo mnoho z širokého výběru kůží, pergamenů, potahových papírů, dekorativních papírů, drobných pomůcek, knihařského nářadí a náčiní, speciálních kloubových lisů, ale i sofistikovaných nástrojů pro restaurátory.

Pro odreagování a zábavu všech účastníků semináře byl připraven večerní banket s tombolou nebo také příjemné posezení, kde po oba večery hrála živá hudba.

Dovolte mi závěrem letošního semináře ještě jednou poděkovat všem, kteří se obětavě podíleli na jeho přípravách, na jeho hladkém chodu a všech organizačně náročných akcích se seminářem souvisejících.

 

 

Dušan Nováček

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode

Knihaři CZ