SPOLEČENSTVO ČESKÝCH KNIHAŘŮ

 

2012

JOSEF HODEK A JOSEF VÁCHAL: ŽÁK A JEHO MISTR   5/9/2012–2/12/2012   Západočeská galerie Plzeň
Výstava plzeňského grafika a malíře Josefa Hodka a jeho „mistra“ Josefa Váchala, u něhož se roku 1912 začal učit technice dřevorytu a s nímž se pak celý život přátelil, představuje díla obou umělců z oblasti grafiky, malby, knižní ilustrace, bibliofilie a exlibris.

Vše o výstavě i doprovodném programu naleznete ZDE

Zachovat

O tom, že restaurátorská profese v českých zemích nezaniká, ba naopak - přípravě mladých restaurátorů je věnována veliká péče, se mohli návštěvníci přesvědčit ve dnech 20.9. – 4.11.2012, kdy byly ve Výstavním sále Galerie Klementinum prezentovány práce žáků a absolventů studijního oboru Konzervátorství a restaurátorství VOŠ a SPŠ grafické v Praze. Výstava pod názvem ZACHOVAT… představovala cestu znalostí a manuálních dovedností, kterými žáci v rozsahu studijního programu jednotlivých zaměření projdou. Pokusila se přiblížit proces obnovy historické knižní vazby formou edukativních panelů i vystavením historických knižních vazeb, které žáci prováděli jako své maturitní práce.

 

Koptická vazba 08, G2a, 2011-12

Kolekce asi sedmdesáti vazeb vznikla v posledních třech letech a kromě maturitních prací zmapovala práci všech ročníků.

Práci prvního ročníku představila ve dvou podobách: první z nich byla jedna ze dvou zavěšovaných (tuhých) vazeb poloplátěných ve škrobovém potahovém papíru uložených v nařezávané krabičce s víkem. Práce, provedená za 30 hodin času zadaném pro jejich zhotovení ukazovala vysokou řemeslnou úroveň a také možnosti estetického cítění škrobových papírů, které byly inspirovány dílem Zdeňka Sklenáře. S žáky jsme navštívili výstavu zmíněného malíře, věnovali jsme se jeho životopisu a studovali různost jeho výtvarného díla. Výsledkem této dlouhodobé činnosti pak byly papíry použité na vystavených vazbách.

Druhá kolekce byla věnována orientální formě knižní vazby. V řemeslných možnostech žáků prvního ročníku je pouze vazba zavěšovaná, tu jsme ale obohatili přední klopou a zhotovením olejových papírů. Opět jsme se věnovali průběžnému studiu dostupných zdrojů, z nichž žáci čerpali inspiraci.

Náplní druhého ročníku výuky knižní vazby je seznámení žáků s možnostmi zpracování usní v návaznosti na nasazovanou formu zpracování knižního bloku. Prioritou je přiblížení technologických rozlišností vazeb. Provázanost s výtvarnou přípravou, jejíž náplní je navrhování knižních vazeb, nám dovoluje zprostředkovat znalost přes tvůrčí zaujetí žáků.

Orientální vazba, K1, Klauzurní práce 2010-11

Z toho důvodu byly vystaveny vazby pod názvem Podpisová kniha pro Muzeum Kampa. Časté návštěvy expozic, poznání historie muzea a přehled o dílech autorů vystavujících ve zmíněném muzeu žáci uplatnili na ztvárnění vazeb. Pro téma jsme zvolili nasazovanou obchodní vazbu s pružným hřbetem kvůli její vhodné funkčnosti, prioritní zdobnou technikou byla mozaika s možností uplatnění dalších materiálů. Díky tomu se na vazbách objevuje drát, plech nebo tabulka skla, které však nijak neomezují možnost užívání vazby. Z prací je patrná inspirace Kupkou, Sýkorou, Neprašem, Kolářovou a také atmosférou Kampy.

Další soubor celokožených vazeb ukrývajících se pod názvem Mystery of Music, vznikl na spontánním zájmu žáků o hudbu, který je podporován už v rodinách, protože všichni se věnují hraní na nějaký hudební nástroj. Inspiraci jsme si zprostředkovali poslechem hudby rozličných žánrů, např. jazz Avishaje Cohena, pěvecké výkony Eliny Garanči, ale také z oblasti rocku nebo středního proudu soudobé hudby. Protože jsme jako základní zdobnou techniku zvolili prolamování v kůži, pro rozsáhlejší možnosti jejího využití byly vazby vázány podle technologie, kterou nám v Čechách představil Edgar Claes.

Ve třetím ročníku se pokoušíme zařazením zdobných technik aplikace barveného japonského papíru a zhotovení autorského ručního papíru na potahování desek co nejvíce podpořit výtvarnou stránku knižní vazby. Jak aplikace, tak čerpání papíru vytváří prostor pro velkou imaginaci žáků ke zvolenému tématu. Vystavené byly vazby V. Preissig- Barevný lept a barevná rytina. Knižní komplet je sestaven ze čtrnácti jednolistů a součástí výtvarného zpracování vazby byla také forma technologického zpracování knižního bloku do tuhých desek. Propojení obou aspektů vazby bylo zdrojem širokého poznání provázanosti řemesla s výtvarným názorem.

Podpisová kniha pro Muzeum Kampa 04, Klauzurní práce 2010-11

Dalším souborem vystavených vazeb byly polopergamenové vazby věnované textům Adrieny Šimotové – Uvnitř a vně, které svým sdělením podnítili zájem žáků o životní etapy malířky a vedly k procítěným projevům vyjadřujícím empatii a obdiv k jejímu životu i dílu. V procesu zhotovení vazeb při barvení a zpracování japonského papíru a při přípravě papíroviny na zhotovení ručních papírů však žáci zcela spontánně získají řadu důležitých zkušenností, které pak uplatňují při konzervování a restaurování vazeb.

          Budoucím restaurátorům je vštěpován respekt k historické hodnotě knižních vazeb z hlediska obsahu, použitých materiálů i úrovně knihařského řemesla. Tomu je ve výuce věnovaná velká pozornost, protože při realizaci současné knižní vazby nabývají žáci velký objem zkušeností, bez nichž by se v budoucím zaměření restaurátorů neobešli. Bylo a je naší snahou, propojit možnosti řemeslné knižní vazby a zdobných technik s výtvarným cítěním žáků a formou tematicky zaměřených klauzurních prací vytvářet kolekce vazeb, které vypovídají o tvůrčích i manuálních možnostech žáků.

Děkujeme tímto pracovnicím Národní knihovny za důvěru, která nám umožnila projekt realizovat v reprezentačních prostorách Klementina a také studentům, že je práce těší, baví a díky jejich přístupu je to na ní poznat.

Na dokreslení toho, jak vazby vznikají, je potřeba doplnit ještě tyto informace. Jednotlivým tématům se věnujeme nejméně půl roku a na základě aktuálního zájmu žáků upřesňujeme jeho konečné znění, které je potom realizováno během jednoho vyučovacího týdne jako ročníková klauzurní práce v rozsahu maximálně 35 hodin. Ke konečnému hodnocení předkládají žáci umělecké radě školy nejenom vlastní realizovanou vazbu, ale také tři propracované výtvarné návrhy. To samo o sobě vypovídá o schopnostech a možnostech našich žáků.

 

Nemohu však opomenout další část expozice. Ta poskytla prostor pro vystavení vazeb studentů VOŠ- vyšší odborné školy restaurátorského zaměření. Zde je naše úsilí zaměřeno jiným směrem. Nezabýváme se výtvarnými aspekty vazeb, ale různé formy zhotovovaných historických vazeb slouží studentům k získání co nejširšího praktického vhledu do jejich technologických rozlišností. Zhotovování maket těchto vazeb navíc poskytuje prostor pro získávání potřebných řemeslných dovedností. Studium vazeb z fragmentů informací navíc pěstuje schopnost analyzovat a respektovat jejich zvláštnosti. Pokusili jsme se také na spektru vystavených výrobků ukázat historický vývoj. Proto své místo ve vitrínách našly voskové tabulky, svitky, koptské vazby, pergamenové měkké vazby, vazby s gotickými vazebními prvky zdobené řezbou a tepáním v kůži, sáčkové a obalové vazby. I tuto kolekci považuji za velmi reprezentativní, i když si nečiní nároky na absolutně přesné časové zařazení vazeb.

Zvládnuté řemeslo a čistota provedení byla prioritní.

 

Olga Hrušková, Kristýna Bímanová, Eva Rundová            

Rozsáhlá fotodokumentace ZDE ve fotogalerii

 

 

Anatomie knihovny - Knihovna Karáskovy galerie 1925–1951

Letohrádek Hvězda, Obora Hvězda, 160 00 Praha 6 - Liboc 

06. 06. 2012 - 31. 10. 2012
Duben + říjen: denně mimo pondělí od 10,00 do 17,00 hodin
Květen - září: denně mimo pondělí od 10,00 do 18,00 hodin

Sběratel Jiří Karásek ze Lvovic byl veřejnosti dosud představen především několika výstavami z jeho výtvarných sbírek. Metafora anatomie – přirovnávající knihovnu Karáskovy galerie k lidskému tělu, jež byla zvolena pro stávající prezentaci, umožňuje využít knihu jako různorodě fungující médium, nejen jako estetický objekt nebo nositele literárního obsahu. Prostřednictvím „anatomických“ řezů odhaluje expozice knihovnu jako živý organismus a ukazuje jeho jednotlivé orgány. Výrazové prostředky této výstavy umocňuje videoinstalace Evy Jiřičky. V nápaditě řešené instalaci Zbyňka Baladrána, tvořivě využívající dispozic půdorysu letohrádku Hvězda, se právě samotná Karáskova knihovna stává hlavním exponátem...
Výstava Anatomie knihovny prezentuje výsledky výzkumu knihovny Karáskovy galerie, který probíhal v knihovně Památníku národního písemnictví v letech 2007 až 2011 v rámci projektu GA ČR. Ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae byla k výstavě vydána kolektivní monografie Knihovna Karáskovy galerie a její světy.
Záštitu nad výstavou převzala ministryně kultury ČR Alena Hanáková.

Knihařský kalendář!

Stolní kalendář na rok 2013

Příběh knihy

Více informací ZDE

Karel Havlík – knižní vazba,

Zdeněk Pátek – obrazy, Petr Velebil – obrazy

Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 7. října 2012 od 17.00 hod. ve výstavním sále KD Dobříš. Výstava potrvá do neděle 28. října.

Otevřeno po – pá 9 – 16 h, ne 14 – 16 h.

Více informací ZDE

Výstava říjen

Loket: Fotografie Jana Soboty budou vystaveny na loketské radnici

 

V rámci projektu Plenér Loket 2012 bude v úterý 21. srpna zahájena výstava Jana Soboty – Vzpomínka ve fotografiích. Na tu se můžete přijít podívat od 16 hodin do prvního patra loketské radnice. Součástí této akce bude rovněž křest názvu ulice na „Sobotova“.
Ve stejný den také proběhne od 17 hodin vernisáž výstavy Jiří Fogl a Pavlína Rambová, jejíž součástí bude projekce a beseda s Jiřím Foglem o vzniku makety Codexu Gigas. Tato maketa bude v knihovně umístěna po celou dobu trvání výstavy, tedy až do 30. září. Sokolovský deník 17.8.2012

Babička v České Skalici

Fotografie z vernisáže naleznete ZDE

 

Fotografie z vernisáže i z výstavy naleunete ZDE

Foto Jiří Dušek a Jiřina Musilová

Něco o Codexu gigas ZDE a o vzniku makety ZDE

Honza Sobota má svoji ulici!

Velká cedule s nápisem Sobotova nově zdobí ulici po zesnulém loketském knihaři Janu Sobotovi. Tu nechali tamní představitelé města přejmenovat z původního názvu Sklenářská.
„Nechali jsme vyrobit modrou ceduli, přesně podle vzoru označení názvů ulic, jak je všude ve městě běžné. Lidem, kteří v Sobotově ulici bydlí, zároveň radnice rozeslala dopisy s informací, aby si nechali vyměnit své občanské průkazy,“ vysvětlil tajemník Městského úřadu v Lokti Jiří Vávra.
S návrhem na přejmenování přišla na konci května loketská TOP 09 na jednání zastupitelstva. To se neobešlo bez emocí, jelikož ne všichni se změnou jména ulice souhlasili. „Myslím si, že by si to asi ani nepřál. Určitě je lepší tam dát pamětní desku,“ uvedl ředitel loketského motokrosu Zdeněk Dvořák. „Tu úctu a čest si rozhodně zaslouží, ale za každou cenu to takhle tlačit způsobí, že z toho bude jen fraška,“ řekl zastupitel Lubomír Stehlík.
Zasedání představitelů města však nakonec přineslo jasný závěr. Devět zastupitelů definitivně odhlasovalo změnu názvu.
Mistr uměleckého řemesla Jan Sobota se v roce 1996 s manželkou trvale usadili v Lokti, kde si vybudovali dílnu a zřídili galerii. Zemřel ve středu 2. května 2012. Bylo mu 73 let.

Citotováno z časopisu DOMORODCI

Loketské listy

 

S hlubokým zármutkem vám musíme oznámit smutnou zprávu.

Zemřel Jan Sobota.

Všichni, kdo jsme měli to štěstí a znali ho jako vzácného, nenahraditelného, veselého člověka, světového knihaře, propagátora českého knihařství, vždy ochotného a neúnavného rádce a přítele, na něj nemůžeme nikdy nezapomenout.

Hlubokou soustrast chceme vyjádřit Jarmilce i celé rodině a přejeme hodně sil k zvládnutí této velké ztráty.

 Parte od Dalibora Nesnídala Jan Sobota

Pozvání do brna

14. ročníku FENOMÉN KNIHA v Brně. Výstava potrvá trvá do 27.5. 2012. Více ZDE

 

 Pozvání

Celý katalog výstavy ZDE

A další info ZDE +  novinový článek Knihaři archiv.pdf (1 015,1 kB)

 

Vladimír Werl na Výstavě Třebíčské ozvěny 2012

Galerie Malovaný dům v Třebíči hostl výstavu Třebíčské ozvěny, která představuje výtvarníky Třebíčska.

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode

Knihaři CZ