SPOLEČENSTVO ČESKÝCH KNIHAŘŮ

Další foto Pavla Pecháčka ZDE

Program v PDF PROGRAM_SEM_TUKV_2016

Plzeň 2016

PRAVIDLA XVTUKV PRO WEB.pdf

PRAVIDLA XVTUKV PRO WEB.doc

PRIHLASKA_TUKV_2016.pdf

PRIHLASKA_TUKV_2016.doc

Vyhlášení soutěže

 • Trienále umělecké knižní vazby je soutěžní výstava výtvarných rukodělných knižních vazeb s tradicí od roku 1973, která se koná jednou za tři roky a zahrnuje práce vzniklé v posledním mezidobí.
 • Pořadatelem XV. Trienále umělecké knižní vazby ( TUKV) je Společenstvo českých knihařů spolu se Západočeským muzeem v Plzni. Tato mezinárodní soutěžní výstava se koná  v  Západočeském muzeu v Plzni  ve dnech 16.9. - 30.11. 2016.
 • Cílem TUKV je propagace knihařství jako uměleckého řemesla, kultivace řemeslné a výtvarné úrovně rukodělných knihařů, soutěžní konfrontace tradičních i nových vazebních a dekorativních technologií. Veřejná prezentace vazeb pomáhá širšímu společenskému povědomí o této oblasti knižní kultury.
 • Soutěže se mohou zúčastnit organizovaní i neorganizovaní knihaři z Čech i zahraničí, studenti i profesionálové. Podmínkou nutnou je osobní řemeslné autorství knižní vazby.
 • Do soutěže může každý jednotlivec přihlásit nejvýše tři vazby, které vznikly v období po minulém TUKV ( 2014 – 2016). Pokud soutěží autor poprvé, časová podmínka neplatí. Maximální rozměr knihy je 400 x 350 x 100 mm, minimální 80 x 80 x 10 mm. Hmotnostní limit je 5 kg.
 • Učni a studenti se mohou zúčastnit v rámci prezentační expozice školy nebo jednotlivě.
 • Soutěžní kategorie jsou: umělecká knižní vazba, autorské knihy a knižní objekty.
 • Do soutěže jsou přijímány nejen práce „jedné ruky“, ale i vazby vzniklé ve spolupráci knihaře s výtvarníkem.
 • Každá vazba musí být opatřena vhodným pouzdrem nebo kazetou, které jsou její důležitou součástí.
 • Pořadatel přebírá záruku za zaslaná díla od okamžiku jejich převzetí do zpětného odeslání poštou po ukončení výstavy. Nezbytné je dostatečně pevné balení, aby ochránilo vazby během přepravy. Poškozené práce nebudou vystaveny.
 • Pořadatel jmenuje porotu, která zhodnotí díla podle řemeslných, výtvarných a koncepčních  hledisek. Povinností poroty je vyloučit z výstavy práce, u nichž se projeví základní řemeslné, technologické či výtvarné nedostatky. Členové poroty nemohou být oceněni a proto mohou vystavovat své práce jen mimo soutěž.
 • Každý účastník trienále má právo na umístění v Katalogu XIV. TUKV. Práce vyřazené porotou  budou uvedeny v katalogu, ale nebudou vystaveny.
 • Poplatek účastníka zahrnuje poštovné, náklady na výstavu, pojištění a příspěvek na výrobu katalogu. Je stanoven ve výši 300,- Kč pro členy SČK a studenty, 1000,- Kč pro nečleny SČK, 1500,- Kč pro zahraniční vystavovatele. (vyšší částka za poštovné)
 • Studenti se přihlásí v souhrnné přihlášce školy nebo sami za sebe.
 • Výstava XV. TUKV bude slavnostně zahájena vernisáží s vyhlášením výsledků soutěže v rámci programu XX. semináře SČK dne 16.9. 2016 ve 14 hodin v aule Západočeského muzea v Plzni  
 • Termín pro registraci účastníků: 30.4. 2016 prostřednictvím formuláře přihlášky.
 • Termín pro zaslání knih s průvodkami 24.6.2016
 • Přihlášky, poplatky a knihy se odesílají podle pokynů ve formuláři přihlášky na adresu knihovna@zcm.cz. Knihovna mailem potvrdí přijetí přihlášky, seznam registrovaných soutěžících bude zveřejněn na www.knihari.cz v sekci TUKV 2016.

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode

Knihaři CZ